İŞE GİRİŞ MUAYENESİ

Yasaların öngördüğü periyotlarda ve işe yeni girişlerde yapılması gereken sağlık kontrolü ve muayeneler gerçekleştirilmektedir.
X